FIGYELEM! FEBRUÁRTÓL VÁLTOZÁS JÖN A CSALÁDI PÓTLÉKNÁL!

FIGYELEM! FEBRUÁRTÓL VÁLTOZÁS JÖN A CSALÁDI PÓTLÉKNÁL!

FIGYELEM! FEBRUÁRTÓL VÁLTOZÁS JÖN A CSALÁDI PÓTLÉKNÁL!   Februártól változás lesz a családi pótléknál mert már nem Kormányhivatal hatáskörébe fog...

FIGYELEM! FEBRUÁRTÓL VÁLTOZÁS JÖN A CSALÁDI PÓTLÉKNÁL!

Februártól változás lesz a családi pótléknál mert már nem Kormányhivatal hatáskörébe fog tartozni hanem ismét a Kincstárhoz és állítólag a Nyugdíjfolyósító fogja kiutalni a családi pótlékot is!

Ki jogosult családi pótlékra (nevelési ellátásra)  2017-ben? A szülő (vér szerinti, örökbe fogadó, nevelő), a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám a még nem tanköteles gyermekre vonatkozóan, a gyermek tankötelessé válása évének október 31. napjáig. A tankötelezettség 6 éves kortól kezdődik.

Példa: ha a gyermek 2011.05.30. napján szüzületett, akkor 2017.05.30. napján tölti be a 6. évét, tehát családi pótlék a nevelési ellátás címén 2011.05.30-tól 2017.10.31.-ig jár.

Speciális esetben a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy (az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától), illetve az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától a 18. életév betöltéséig a középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermekek után, vagy olyan gyermek után, aki tankötelezettségét fejlesztő nevelésoktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette (16. év betöltését követően).

2. Ki jogosult családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra)? A szülő (vér szerinti, örökbe fogadó, nevelő), a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám a tanköteles gyermekre (6. évet betöltött) a tankötelessé válás évének november 1. napjától a tankötelezettség végéig (16. év betöltése).

Példa: ha a gyermek 2017.05.30. napján tölti be a 6. évét, akkor a családi pótlék az iskoláztatási támogatás címén 2017.11.01-től 2027.05.30-ig jár. Speciális esetben a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23.) – életévét betölti. Fenti példa szerint a 20. évet 2031.05.30. napján tölti, azaz a csládi pótlék 2031.06.30-ig jár (tanév utolsó napja).

3. Mekkora összegű a családi pótlék? – 1 gyermek esetén 12.200,- forint, – 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 13.700,- forint, – 2 gyermek esetén gyermekenként 13.300,- forint, azaz összesen 26.600,- forint, – 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14.800,- forint, azaz összesen 29.600,- forint, – 3 vagy többgyermek esetén gyermekenként 16.000,- forint (3 gyermek esetén összesen 48.000,- forint), – 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17.000,- forint (3 gyermek esetén összesen 51.000,- forint), – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 23.300,- forint, – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 25.900,- forint.

4. Mely gyermekek vehetők ágyelembe a családi pótlék összegének megállapításakor? A családi pótlék összegének megállapításakor azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, – aki az igénylő háztartásában él, és – akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, – aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, (első egyetemi szintű alapképzésben vesz részt az a hallgató is, aki az alapfokozat megszerzését követően – folyamatos képzésben – első mesterképzésben, vagy aki első egységes, osztatlan képzésben vesz részt) – aki a családi pótlékra saját jogán jogosult; vagy – aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn.

5. Hogyan és hová kell bejelenteni a családi pótlékra vonatkozó igényt? A családi pótlékra vonatkozó igényt az „Igénybejelentés családi pótlékra” című formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható – a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak). 5+1. Hogyan folyósítják a családi pótlékot? A családi pótlékot – függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától – teljes hónapra állapítják meg és folyósítják. Arra a hónapra, amelyben a családi pótlékra való jogosultság megszűnik, az ellátást még folyósítják. A családi pótlékot utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, számlára utalás esetében 3. napjáig folyósítják.

► KÉRJÜK OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK! HOZZÁSZÓLNI LENTEBB TUDSZ!

SZÓLJ HOZZÁ


Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!

Ne felejts el Kedvelni minket!